Thank you for filling in the form.

Someone from our team will be in touch with you shortly.

Laadperronveiligheid en beveiliging

Laadkaai ongelukken | Voortdurende communicatie aan de laadkaai | Bescherming van de loszone | Toeleveringsketen beveiliging

LoadingDockSafety_EU.jpeg

Wat maakt laadkaai zo gevaarlijk? In deze omgeving met een snel tempo is er veel verkeer van mensen en uitrusting binnen, zoals vorkheftrucks, en de aankomst en het vertrek van vrachtwagens en opleggers buiten. Medewerkers komen in een gemiddelde faciliteit meer dan 100.000 maal per jaar bij de rand van de laadkaai waardoor ze het risico lopen van letsels, iets wat wij Dock Shock noemen. Dit risico geldt ook wanneer een vrachtwagen onbeveiligd wordt gelaten tijdens het laden en lossen. Dit resulteert in tal van potentiële ongelukken met het scheiden van de oplegger van het perron. En, zonder een goede communicatie tussen de vorkheftruck en de vrachtwagenbestuurders neemt het risico van een ongeluk uiteraard toe.

Als er geen vrachtwagen aanwezig is aan de laadkaai heeft men te maken met een hoogteverschil van 4 foot (1,2 m). En, als de deur van een laadkaai wordt open gelaten voor ventilatie of andere redenen is dit een nog groter gevaar. De veiligheid van voetgangers in de laadkaaizone is een gevaar dat kettingen en verkeerskegels niet doeltreffend aanpakken.

De veiligheid van een laadkaai is een belangrijke factor in de handhaving van de veiligheid en integriteit van de toeleveringsketen. Onbeveiligde vrachtwagens kunnen worden gestolen en het openen van de deuren van de opleggers in de oprit in de plaats van in de faciliteit is een open uitnodiging voor vervuiling en veiligheidsproblemen.

Informatiecentrum