Clean room en laadperronoplossingen voor de farmaceutische industrie

Hygiëne is een essentiële factor in de farmaceutische industrie en de verwante sectoren zoals biotechnologie, medische apparaten, ziekenhuizen en diagnosecentra. Dit geldt zowel voor magazijn clean rooms en op het laadperron. De wereldmarkt voor clean rooms in deze industrietakken is nu meer dan $3 miljard (USD) waard met verwachtingen van een bijkomende groei van 5,1% in 2025. De farma industrie is verantwoordelijk voor bijna de helft van die $3 miljard.

Farmaceutische industrie clean rooms

Elke clean room heeft een gecontroleerd niveau van vervuiling bepaald door het aantal deeltjes per kubieke meter van een gespecificeerde deeltjesgrootte. Regelgevende normen verschillen naargelang de toepassing, maar de farmaceutische industrie clean rooms bevinden zich gewoonlijk binnen het bereik van ISO 5, 6, 7 of 8. Bovendien beginnen de Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) diep in de faciliteit met individuele kamers die op een strategische wijze onder druk worden gezet. Naarmate elke kamer onder druk wordt geplaatst, worden de deeltjes naar buiten geblazen in de gangen en uiteindelijk naar de niet-witte zones zoals het laadperron waar de U.S. Food and Drug Administration (FDA)* haar eigen set van normen en vereisten heeft gesteld.

Farmaceutische industrie laadperrons

Om de vervuiling onder controle te houden op het laadperron moeten alle laadbruggen, deuren en gordijnwanden voorzien zijn van goede afdichtingen. De industrie vereist ook dat kritieke punten gemakkelijk kunnen worden afgewassen, zoals de deuropeningen en stoffen wanden. Bovendien moet de esthetiek van het laadperron overeenstemmen met de hoogwaardige farmaceutische uitrusting van de rest van de faciliteit.

Clean room en laadperronoplossingen voor de farmaceutische industrie

Bij Rite-Hite hebben we tal van oplossingen voor de farmaceutische industrie net als de kennis en ervaring om u te helpen de problemen aan te pakken waar u mee te maken krijgt in uw hygiënische ruimten. Wij blijven bij met de actuele best practices, nieuwe ontwerpen en technologieën net als de laatste trends in de industrie.

U vindt meer informatie door de “Essentiële gids voor: Clean rooms en hygiënische ruimten."

De essentiële gids voor clean rooms en hygiënische ruimten

*Het Europese equivalent van de FDA GMP voorschriften is het Europees Geneesmiddelenbureau (EGB)