Oplossingen voor de farmaceutische industrie

Oplossingen voor de farmaceutische industrie

Een essentiële factor in de farmaceutische industrie is hygiëne. Current Good Manufacturing Practices (CGMPs)beginnen diep in de fabriek waar zelfs de individuele kamers op strenge wijze aan de regels moeten voldoen. Waar druk in de kamers heerst, worden deeltjes de gangen ingeduwd en uiteindelijk naar de niet-witte gebieden zoals het laadperron, waar deU.S. Food and Drug Administration (FDA)* eveneens hoge normen afdwingt.

Om vervuiling op het laadperron te beheersen, moeten alle levellers, deuren en wanden goede afsluitingen hebben. De industrie vraagt ook eenvoudige afspoelmogelijkheden voor kritische controlepunten, zoals de deuropening en fabriekswanden. Daarnaast moet de esthetica hetzelfde hightech gevoel hebben als de rest van de fabriek en de indruk geven van ultramoderne farmaceutische uitrusting.

*Europees equivalent van de richtlijnen van FDA's GMP is de European Medicines Agency (EMA)

Specifieke oplossingen

Eclipse

Zien

RITE-HITE