Thank you for filling in the form.

Someone from our team will be in touch with you shortly.

Oplossingen voor de voeding- en drankindustrie

Als men actief is in de voeding- en drankindustrie dient men uiteenlopende overheids-, lokale en door de industrie gemandateerde voorschriften en normen na te leven. De conformiteit met de voorschriften in de voeding en drank tijdens de productie-, verpakkings- en distributieprocessen is noodzakelijk, voornamelijk voor de veiligheid van de consument en de werknemers.

De hygiëne in de faciliteit, de koelopslag (of moeten we dit de temperatuurregeling noemen?), energie-efficiëntie en voedselveiligheid zijn slechts een aantal factoren die nauw in de gaten moeten gehouden. Om deze factoren correct te beheren, moet men begrijpen wat deze voorschriften zijn en hoe ze moeten worden nageleefd omdat ze de werking van uw uitrusting in uw faciliteit zullen beïnvloeden.

Voorschriften voor de voeding- en drankindustrie:

 • Food Safety Modernization Act (FSMA) – Deze wet geeft de FDA de autoriteit te bepalen hoe voedsel moet worden geteeld, geoogst en verwerkt, met een bijzondere nadruk op de preventie van door voedsel overgedragen ziekten. De voorschriften omvatten regels voor de preventieve controle, het sanitaire transport en de bescherming van voedingswaren.
 • Het FSMA voorschrift inzake sanitair transport – Deze voorschriften zijn van toepassing op elke partij betrokken bij de verzending, ontvangst, laden en transporteren van voedingswaren in de V.S. (of die worden verdeeld in de V.S.) via motor- of railvoertuig.
 • Huidige Good Manufacturing Practice (cGMP) - Onderwijs en training in cGMP is nu een vereiste - het management van een fabriek moet ervoor zorgen dat alle werknemers die voedingswaren produceren, verwerken, verpakken of hanteren, het onderwijs, de training en/of de ervaring hebben die voldoet aan de voorschriften.
 • Het Safe Quality Food Institute (SQFI) – Het SQF-systeem is een garantie dat de voedselveiligheidsplannen van een site zijn geïmplementeerd in overeenstemming met de Hazard Analysis and Critical Control Points (risicoanalyse en kritische controlepunten - HACCP) methode om er zeker van te zijn dat de site een gecontroleerd systeem toepast dat de veiligheid van de voedingswaren op een doeltreffende wijze beheert.

Factoren in de faciliteit en de uitrusting die men moet begrijpen en behandelen:

 • De normen met betrekking tot de uitrusting van het laadperron en in de faciliteit.
 • De milieu-afscheidingen en -controle op het laadperron en in de faciliteit.
 • Energiebesparingen en -behoud.
 • Veiligheid en beveiliging van het personeel, het product en de uitrusting.
 • Integriteit van de toeleveringsketen - voedselveiligheid en bescherming van voedingswaren.

Wat kan men doen?

Er lijkt nooit een einde te komen aan de voorschriften en normen, maar u kunt uw conformiteitsdoelstellingen helpen bereiken door deze stappen te nemen:
 • Een plan hebben
 • Zowel interne als externe uitdagingen voor de voedselintegriteit identificeren
 • Oplossingen implementeren voor de voedselintegriteit in ruimten, inclusief koelopslag en diepvriezers, laadperrons en de perimeter (buiten) van de faciliteit. 
 • De integriteit en veiligheid van de voedselvoorziening is een zaak voor de U.S. Food and Drug Administration (FDA)* net als de privé-sector. Samen spitsen zij zich toe op een plan om het risico van door voedsel overgedragen ziekten, kwaadwillige sabotage of terroristische acties te voorkomen. 
Rite-Hite biedt een aantal oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken en onze vertegenwoordigers kunnen samenwerken met elk type bedrijf om te voldoen aan hun specifieke behoeften.

*Het Europese equivalent van de FDA GMP voorschriften is het Europees Geneesmiddelenbureau (EGB)
 
U vindt meer informatie door de “Essentiële gids voor: De voedselintegriteit beschermen” te downloaden.
 

Specifieke oplossingen

Eclipse

Zien

FasTrax

Zien