Privacybeleid

Rite-Hite begrijpt het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers aan onze site. Rite-Hite zal geen informatie die wordt verzameld van onze website aan een derde partij te geven of te verkopen, tenzij wettelijk vereist. Alle informatie ontvangen van deze site is bestemd voor het exclusieve gebruik van Rite-Hite.

De gegevens die Rite-Hite verzameld, worden gebruikt om klanten van informatie te voorzien op de meest nauwkeurige en tijdige manier. Hoewel wij altijd proberen de informatie te voorzien via het gevraagde medium (e-mail, fax, post) bestaan er situaties wanneer wij de gevraagde informatie moeten bevestigen via de telefoon voor wij de informatie verdelen om zeker te zijn dat wij de meest nauwkeurige en actuele informatie mogelijk bieden.

Wij gebruiken de verzamelde informatie ook om de voortdurende ontwikkeling te verbeteren van de Rite-Hite website.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites op uw harde schijf schrijven wanneer u ze bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten zoals een gebruikers-ID die de site gebruikt om de pagina’s te volgen die u hebt bezocht, maar de enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens lezen van uw harde schijf of cookie-bestanden lezen die worden gemaakt door andere sites. Sommige delen van deze site gebruiken cookies om patronen in het gebruikersverkeer te volgen. We doen dit om het nut te bepalen van deze site-informatie voor onze gebruikers en om te zien hoe doeltreffend onze navigatiestructuur is in het helpen van onze gebruikers om die informatie te bereiken. Rite-Hite voegt deze informatie niet samen met gegevens over individuele gebruikers en deelt deze informatie niet noch verkoopt ze aan een derde partij.

Als u verkiest geen cookies te ontvangen van deze site kunt u uw browser instellen om u te waarschuwen voor cookies worden aanvaard en de cookie weigeren wanneer uw browser u op de hoogte brengt van zijn aanwezigheid. U kunt alle cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. Cookies hoeven niet ingeschakeld te zijn om deze website te gebruiken.

Rite-Hite zal periodieke updates versturen via e-mail over nieuwe productaankondigingen en andere industrieverwante informatie aan bezoeker die informatie hebben gevraagd van onze site. Als u deze updates niet wenst te ontvangen, moet u een antwoord sturen naar info.com met de tekst “Verwijderen” in de onderwerpregel.@ritehite

Of u kunt contact opnemen met ons via de post:

Rite-Hite
8900 North Arbon Drive
Milwaukee, WI 53223

Of via de telefoon: 800-456-0600
414-355-2600
Of via fax: 414-355-9248

BELANGRIJKE MELDINGEN

1. Voorschriften en reglementen

De volgende voorschriften en reglementen gelden voor alle bezoekers of gebruikers van deze website. Door deze website te bezoeken, bevestigt de gebruiker aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Rite-Hite ("Rite-Hite") behoudt zich het recht voor deze voorschriften en reglementen af en toe te wijzigen naar eigen goeddunken. Als deze voorschriften en reglementen worden overtreden, behoudt Rite-Hite zich het recht voor die overtreding met alle beschikbare juridische middelen te bestrijden. Deze voorschriften en reglementen zijn van toepassing op alle bezoeken aan de Rite-Hite website, zowel nu als in de toekomst.

2. Beperkte licentie

Rite-Hite geeft u de toestemming materiaal te kopiëren dat wordt gepubliceerd door Rite-Hite op deze website enkel voor niet-commerciële doeleinden in uw organisatie (of als u een Rite-Hite vertegenwoordiger bent, uw klantenorganisatie) voor de ondersteuning van Rite-Hite producten. Geen enkel ander gebruik van de informatie is toegestaan. Gelet op deze toestemming stemt u ermee in dat elke kopie van dit materiaal die u maakt alle auteursrechten en andere eigendomsaanduidingen zal behouden op dezelfde wijze en in dezelfde vorm als het origineel. Niets hierin mag worden opgevat als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht op een octrooi te gebruiken, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendom van Rite-Hite of enige derde partij.

ALLE INHOUD OP DEZE SITE WORDT BESCHERMD DOOR HET AUTEURSRECHT. BEHALVE ZOALS SPECIFIEK HIERIN TOEGESTAAN, MAG GEEN ENKEL GEDEELTE VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEREPRODUCEERD IN WELKE VORM DAN OOK, OF DOOR ELK MIDDEL DAN OOK, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN RITE-HITE. BEZOEKERS OF GEBRUIKERS MOGEN GEEN AFGELEIDE WERKEN OF MATERIAAL OP DEZE SITE WIJZIGEN, PUBLICEREN, OVERDRAGEN OF AANMAKEN VOOR OPENBARE OF COMMERCIËLE DOELEINDEN.

3. Naleving van het toepasselijk recht; Exportcontrole wetgeving

De gebruikerstoegang tot deze website wordt beheerst door alle toepasselijke federale en lokale wetgeving. Alle informatie beschikbaar op de website is onderhevig aan de V.S. wetgeving voor exportcontrole en kan ook onderhevig zijn aan de wetten van het land waar u woont. Alle Rite-Hite producten en publicaties zijn commercieel van aard. Het gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de beperkingen uiteengezet in DFARS 252.227-7015 en FAR 52.227-19.

4. Handelsmerken

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (“Merken”) die worden weergegeven op deze website zijn de eigendom van Rite-Hite of andere derde partijen. Gebruikers mogen deze merken niet gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Rite-Hite of een dergelijke derde partij die de eigenaar kan zijn van het Merk. "Rite-Hite" is een geregistreerd handelsmerk van Rite-Hite Corporatie.

Raadpleeg de volledige lijst van Rite-Hite handelsmerken.

5. Algemene disclaimer

Hoewel Rite-Hite heeft geprobeerd nauwkeurige informatie te verstrekken op de website aanvaardt Rite-Hite geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie. Rite-Hite kan de programma’s of de vermelde producten op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De vermelding van niet-Rite-Hite producten of diensten geldt enkel voor informatieve doeleinden en is geen bevestiging noch een aanbeveling.

ALLE INFORMATIE VERMELD OP DEZE WEBSITE WORDT OP “ZOALS ZE IS” VERSTREKT MET ALLE FOUTEN, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. RITE-HITE EN ZIJN LEVERANCIERS WIJZEN ELKE GARANTIE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING OF DIE VOORTVLOEIEN UIT BEPAALDE BEHANDELINGS-, GEBRUIKS- OF HANDELSPRAKTIJKEN.

RITE-HITE EN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLOREN WINST OF INKOMSTEN, KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN GOEDEREN, VERLIES OF SCHADE AAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID DEZE SITE OF EEN RITE-HITE PRODUCT TE GEBRUIKEN, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DE AANWEZIGE INFORMATIE, ZELFS ALS RITE-HITE OF ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

6. Beschikbaarheid van producten en diensten

Aangezien er internationale informatie wordt verstrekt op deze website zullen niet alle vermelde producten of programma’s beschikbaar zijn in uw land. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie met betrekking tot producten en diensten beschikbaar in uw land.

7. Links naar sites van derde partijen

Deze website kan links bevatten naar sites van derde partijen. Toegang tot een andere website met links naar deze website gebeurt op eigen risico van de gebruiker en Rite-Hite is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie, gegevens, opinies, advies of verklaringen op deze sites. Rite-Hite verstrekt deze links enkel voor het gemak van de gebruikers en de vermelding van deze links houdt geen aanbeveling in.

8. Toegang tot met een wachtwoord beschermde/beveiligde zones

De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beschermde en/of beveiligde zones van de websites is uitsluitend beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Niet-geautoriseerde personen die zich toegang proberen te verlenen tot deze zones van de website kunnen gerechtelijk worden vervolgd.

9. Softwarelicentie overeenkomst

Elke software die u gaat downloaden wordt beheerst in overeenstemming met (i) de licentievoorwaarden van het bestand of (ii) als er geen licentievoorwaarden zijn voor het bestand, de voorwaarden van de licentieovereenkomst van het oorspronkelijke product gelicentieerd door u die u bijwerkt of (iii) de licentievoorwaarden in overeenstemming met deze softwarelicentie overeenkomst.

RITE-HITE