Privacybeleid

Rite-Hite begrijpt het belang van de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Rite-Hite zal geen informatie die wordt verzameld via onze website aan derden geven of verkopen, tenzij door de wet vereist. Enigerlei informatie ontvangen via deze site is voor het exclusieve gebruik van Rite-Hite.

De door Rite-Hite verzamelde gegevens worden gebruikt om klanten te voorzien van de informatie die zij vragen op de meest accurate en tijdige wijze die mogelijk is. Hoewel wij zullen proberen om informatie via het gevraagde (e-mail, fax, post) medium aan te bieden, zijn er momenten dat het nodig is om de gevraagde informatie via de telefoon te bevestigen, voorafgaand aan het verspreiden van de informatie, om ervoor te zorgen dat we de meest accuraat en actueel mogelijke informatie leveren.

Daarnaast zullen we de verzamelde gegevens gebruiken bij de continue ontwikkeling van de Rite-Hite website.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites op uw harde schijf schrijven wanneer u ze bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-ID dat de site gebruikt om de pagina´s die u hebt bezocht te traceren, maar de enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf of cookie-bestanden die door andere sites zijn gecreëerd lezen. Sommige delen van deze site gebruiken cookies om de verkeerspatronen van de gebruiker te volgen. We doen dit om het nut te bepalen van de informatie van deze site voor onze gebruikers en om te zien hoe effectief onze navigatiestructuur is bij het helpen van gebruikers om die informatie te bereiken. Rite-Hite brengt deze informatie niet samen met de gegevens over individuele gebruikers, noch deelt of verkoopt het deze informatie aan een derde partij.

Als u liever geen cookies ontvangt op deze site, kunt u uw browser instellen om u te waarschuwen vóór het accepteren van cookies en de cookie weigeren wanneer uw browser u waarschuwt voor zijn aanwezigheid. U kunt ook alle cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. U hoeft geen cookies ingeschakeld te hebben om enig deel van deze site te gebruiken.

Rite-Hite zal ook periodieke updates over aankondigingen van nieuwe producten en andere industrie gerelateerde informatie sturen per e-mail aan bezoekers die om informatie van onze site hebben gevraagd. Als u deze updates  niet wenst te ontvangen, antwoordt u dan s.v.p. aan info@ritehite.com en vermeldt Verwijder in de onderwerpregel.

Of u kunt contact opnemen via e-mail:

Rite-Hite
8900 North Arbon Drive
Milwaukee, WI 53223

 Of per telefoon: 800-456-0600
414-355-2600
Of per fax: 414-355-9248

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

1. Regels en voorschriften:

De volgende regels en voorschriften gelden voor alle bezoekers aan of gebruikers van deze website. Door het bezoeken van deze website, erkent en aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden. Rite-Hite ( "Rite-Hite") behoudt zich het recht voor om deze regels en voorschriften van tijd tot tijd  naar eigen goeddunken te wijzigen. In het geval van een overtreding van deze regels en voorschriften, behoudt Rite-Hite zich het recht voor om alle mogelijke middelen te gebruiken die hem ter beschikking staan in de wet en in zijn vermogen liggen tegen zulke overtredingen. Deze regels en voorschriften zijn van toepassing op alle bezoeken aan de Rite-Hite website, zowel nu als in de toekomst.

2. Beperkte licentie

Hierbij machtigt Rite-Hite u om materiaal dat gepubliceerd is door Rite-Hite op deze website, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie (of als u een Rite-Hite vertegenwoordiger bent, de organisatie van uw klant), te kopiëren ter ondersteuning van Rite-Hite producten. Er is geen ander gebruik van de informatie toegestaan. Als tegenprestatie voor deze toestemming, gaat u ermee akkoord dat elke kopie van deze materialen die u maakt alle auteursrechten en andere eigendomsrechten in dezelfde vorm en op dezelfde wijze zullen behouden als het origineel. Behalve zoals hierboven vermeld, zal niets hierin kunnen worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of patentrecht, handelsmerk of copyright van Rite-Hite of een derde partij.

ALLE CONTENTS VAN DEZE SITE ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. BEHALVE ZOALS HIERIN SPECIFIEK IS TOEGESTAAN, KAN GEEN DEEL VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IN WELKE VORM OF OP WELKE WIJZE DAN OOK GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN RITE-HITE. HET IS BEZOEKERS OF GEBRUIKERS NIET TOEGESTAAN OM ENIG MATERIAAL AANGETROFFEN OP DEZE WEBSITE TE WIJZIGEN, DISTRIBUEREN, PUBLICEREN, DOORGEVEN OF AFGELEIDE PRODUCTEN TE CREËREN VOOR OPENBARE OF COMMERCIËLE DOELEINDEN.

3. Voldoen aan van toepassing zijnde wetten; Exportregulerende wetgeving

De gebruikerstoegang tot deze site is onderworpen aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetgeving. Alle informatie beschikbaar op de website valt onder de Amerikaanse exportregulerende wetgeving en kunnen ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waar u woonachtig bent. All Rite-Hite producten en publicaties zijn commercieel van aard. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de beperkingen die uiteengezet zijn in DFARS 252.227-7015 en FAR 52.227-19.

4. Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en dienstmerken ( "Merken") getoond op deze site zijn eigendom van Rite-Hite of andere derden. Het is de gebruikers niet toegestaan ​om ​deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rite-Hite of een derde partij die eigenaar kan zijn van het merk. "Rite-Hite" is een geregistreerd handelsmerk van Rite-Hite Corporation.

Zie de volledige lijst van Rite-Hite Handelsmerken.

5. Vrijwaringsclausule

Hoewel Rite-Hite heeft geprobeerd om accurate informatie  te verstrekken op de website, aanvaardt Rite-Hite geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie. Rite-Hite kan de genoemde programma's of producten op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Vermelding van niet-Rite-Hite producten of diensten is louter voor informatieve doeleinden en houdt geen goedkeuring of aanbeveling in.

ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS "ALS ZODANIG" BESCHIKBAAR GESTELD MET ALLE FOUTEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. RITE-HITE EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, ZOALS DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OF ALS GEVOLG VAN EEN TRANSACTIE, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN,  ZONDER BEPERKING AF.

RITE-HITE EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF BIJKOMSTIGE SCHADES, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINST- OF INKOMSTENDERVING, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, VERLIES OF BESCHADIGING ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE OF ENIG RITE-HITE PRODUCT, SCHADE ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN DE AANWEZIGE INFORMATIE, ZELFS ALS RITE-HITE OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

6. Beschikbaarheid van producten en diensten

Omdat er internationale informatie wordt verstrekt op deze website, zullen niet alle vermelde producten of programma's beschikbaar zijn in uw land. Neem alstublieft contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie met betrekking tot de  beschikbaarheid van producten en diensten in uw land.

7. Links naar websites van derden

Deze website bevat mogelijkerwijs links naar websites van derden. Toegang tot enige andere website gelinkt aan deze website geschiedt op eigen risico van de gebruiker en Rite-Hite is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites. Rite-Hite biedt deze koppelingen louter aan voor het gemak en het opnemen van dergelijke links houdt geen goedkeuring in.

8. Toegang tot met een wachtwoord beveiligde / afgeschermde gebieden

De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beveiligde en / of afgeschermde gebieden van de website is beperkt tot uitsluitend geautoriseerde gebruikers. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze gebieden van de website kunnen worden vervolgd.

9. Softwarelicentieovereenkomst

Alle software die u downloadt wordt beheerd in overeenstemming met (i) de licentievoorwaarden die het bestand begeleiden of (ii) indien de licentievoorwaarden de file niet begeleiden, de voorwaarden van de licentie-overeenkomst die u wilt bijwerken die het oorspronkelijke product begeleidde of (iii) de licentievoorwaarden op grond van deze Softwarelicentieovereenkomst.

RITE-HITE