In reactie op het COVID- 19 pandemie virus

In reactie op het COVID- 19 pandemie virus

Rite-Hite en haar vestigingen wereldwijd nemen alle benodigde maatregelen om hun medewerkers, klanten en bezoekers daar waar mogelijk te beschermen tegen het COVID-19 Pandemie virus.

Continu monitoren wij de WHO en locale richtlijnen, deze zullen wij ook volgen. Indien noodzakelijk zullen wij onze maatregelen dan ook hierop aanpassen.

Tot zover, hebben wij de volgende stappen ondernomen:

  1. Al onze reizen per vliegtuig zijn wereldwijd stopgezet.
  2. Bezoeken aan onze vestigingen van klanten en toeleveranciers zijn geminimaliseerd. Bezoeken van collega’s tussen de kantoren is beperkt.
  3. Wij houden continu de de situatie op onze kantoren wereldwijd in de gaten, indien nodig nemen wij passende maatregelen om de veiligheid van een ieder zoveel als mogelijk te garanderen.
  4. Duidelijke instructies zijn gegeven inzake hygiene dit omvat blijft thuis bij griepverschijnselen, bij in contact geweest te zijn met personen met deze verschijnselen de voorschriften zoals gesteld goed na te leven. Te weten; handen minimal 20 seconden goed te wassen, desinfectie gebruiken eventueel mondkap te gebruiken en gepast afstand te houden.
  5. Al onze Rite-Hite medewerkers zijn geïnstrueerd om alle extra veiligheids voorschriften bij een bezoek aan een lokatie op te volgen.
  6. Wij zijn dagelijks in contact met onze totale toeleveringsketen om zo goed als mogelijk op onvoorziene zaken te kunnen reageren.

Bezoek onze website www.ritehite.com. Hier vindt u de laatse up dates.

RITE-HITE